IKONA  a  ikona NOVA

Co je to ikona?

Ikona je okno do jiného světa, do dimenze, která nás přesahuje. Jednoduše řečeno, okno do nebe. Nechává nás nahlédnout do svého tajemství a zároveň skrze ni přichází požehnání. Nejen, že se na ikonu můžeme dívat, ale ikona se dívá na nás. Ikony jsou uctívány především v pravoslaví, ale byly tvořeny už v ranném křesťanství, před rozdělením církve, a tak můžeme říci, že mají své místo i v západní kultuře.

Ikona chce býti obrazem neviditelného. Je obalena do modliteb, které pronáším při každé činnosti spojené s tvorbou. Tak ikona přináší požehnání nejen pozorovateli, ale celému domu či bytu, kde je umístěna.

Ikona - Dílo maluju (píšu) dle starého vzoru.  Mohu vytvořit jakoukoli ikonu i na zakázku. Potřebuji ale předlohu (data). V případě zájmu napište.

Ikona NOVA - Autorská ikona - Takto si dovoluji nazývat dílo, tvořené starou technikou dle mého vlastního návrhu.

 

hlavní foto

Hodnota rodu

Autorská ikona. Malba žloutkovou temperou na dřevě, velikost 41x28x3,5cm. Ryté plátkové zlato 23,75 kar. Vložen Pyrit, damarový lak. Bez signatury - popsáno zezadu na dřevě. Vznik díla 2024 -   cena 16 500,-Kč (dostupné k prodeji)

 

hlavní foto

Mé, dosud dobře schované srdce

Autorská ikona. Malba žloutkovou temperou na dřevě, velikost 23x28x4cm. Ryté plátkové zlato 23,75 kar. Plátek achát, tavené sklo, damarový lak. Bez signatury - popsáno zezadu na dřevě. Vznik díla 2022 -   cena 9 500,-Kč (dostupné k prodeji)

Když jsem uviděla plát tohoto achátu, uviděla jsem srdce. Velké, růžové srdce, které se neschovává, které chce býti viděno. Otevřené, vřelé, teplé srdce.
Srdce, které se nebojí zranění, odmítnutí či nepochopení....protože je stále syceno zlatým proudem Kristovy lásky.
Když jsem achát nalepila na dřevo, vyžádal si ruce, které by ho držely. A ony se přeměnily ve větvoví starého stromu. V symbol země, přírodní síly a ukotvenosti. Matka země a láska, přicházející skrze Ježíše Krista do našeho srdce, toť podstata života. Neboj se srdce otevřít! Jakkoli zraněné může být, zlatý proud boží lásky ho dokáže vyléčit a dosytit.

Kéž máme všichni srdce jako přetékající pohár. Krásně to napsal před více jak sto lety

František Gellner – Přetékající pohár

Já držím pohár ve své dlani.
Je zpěněný a přetéká.
Já držím pohár ve své dlani,
jenž čeká na rty člověka.

Jenž čeká, zdali víno jeho
se do brázd vyschlých rozleje,
na snových květech v jiných světech
zda zavěsí své krůpěje.

Jenž čeká, zda se sehnou květy
pod onou tíží ku zemi.
Jenž čeká, zdali jiné světy
rozzáří svými vůněmi.

Já držím pohár ve své dlani,
jenž čeká na rty člověka.
Já držím pohár ve své dlani.
Své srdce, které přetéká.

hlavní foto

Ježíš Kristus

Volná malba inspirovaná starou ikonou Andreje Rubleva. Malba žloutkovou temperou na desce z ořechu. Velikost 32x34x3cm. Zlato 23,75 kar. Damarový lak. Vložen Karneol.  Nesignováno, popsáno zezadu na dřevě. Vznik díla 2022 - cena 12 000,-Kč (dostupné k prodeji)

  Člověče! Tvé narození, toť můj příchod do Jeruzaléma. Poslední večeře, kdy se nechám dobrovolně zatknout, soudit a odsoudit. Křížová cesta, je nevědomá cesta tvým životem. Životem, který bolí víc a víc, a nic se nezmění, dokud nepochopíš. Dokud nejsi na kříži přibitý.

   To je tvá poslední šance k probuzení. Když si uvědomíš, že objektivní realita neexistuje, že každý si tvoří svůj svět svými názory a myšlenkami....když prevezmeš odpovědnost za každou prožitou minutu. Když začneš své myšlenky třídit a řídit.....když poznáš svou sílu....poznáš mě.
   Pak se znovuzrodíš. Pak můžeš zářit, můžeš vést a můžeš inspirovat. To je tvým posláním, to chci po každém z vás, k tomu vás vedu.
   Ale to je jen počátek. Jen moje energie je naprosto čistá a úroveň vědomí neklesá. Vás každý den ďábel zkouší. Nemůžu mu to zakázat. Máme dohodu. Tak jako já posílám těm na Křížové cestě do těžkých chvil střípky naděje, lásky a víry....posílá ďábel na vás, probuzené, pokušení ve formě únavy, deprese, závisti, pomluvy, ve formě ega. Tak jako každý den vychází slunce, tak vy se každý den musíte vědomně rozpomenout a rozhodnout kdo jste, proč jste tady a vědomně se rozsvítit.

   Každá špatná myšlenka, každé nehezké slovo, závan nedůvěry, špatného sebehodnocení, netrpělivost...vás znovu na kříž přibíjejí. Většinou to nejsou žádné velké hřeby, ale malé, tenké špendlíčky. Ale někdy je jich tolik! Musíte vyvinout značné úsilí, abyste se vysvobodili a mohli zase stoupat, zase zářit, zase inspirovat. Kdo beze zbytku uvěří v sebe, uvěří ve mně a oba budeme blaženi v království nebeském.

 

hlavní foto

Zázrak početí

Autorská ikona. Vaječná tempera na dřevě, ryté plátkové zlato 23,75kar. Velikost 23x28x4cm. Damarový lak, Nesignováno, popsáno vzadu na dřevě. Vznik díla 2021. Použité kameny: achát - plátek, křišťál - špice, růženín. cena 9 000,- Kč (dostupné k prodeji)

 

hlavní foto

Ježíš Kristus s červenými vlasy

Malováno volně dle Andreje Rubleva. Vložena záhněda. Žloutková tempera na dřevě, plátkové zlato 23,75kar. damarový lak. Velikost 23x28x4cm. Nesignováno, popsáno vzadu na dřevě. Vznik díla 2020 - cena 9 000,-Kč (dostupné k prodeji)

Jednoho večera pod horkou sprchou (kdy k vám přicházejí ty nejlepší nápady?) přišel nápad propojit ikony a krystaly. Jak? Koupím jich pár a zkusím to. Vybírala jsem pouze s ohledem na výtvarný záměr a vlastnosti minerálů mě příliš nezajímaly. Všechny jsou nějakým způsobem pozitivní, říkala jsem si. Až doma, kdy jsem úlovky vybalovala a mazlila se s nimi, jsem si četla i přibalené informace: ….Záhněda nás učí propojovat se s matkou zemí a uzemnění v každé situaci. Je tu pro jedince, kteří jsou více éteričtí a mají pocit, že na zemi ani nepatří.....Hmmm. Dál už jsem ani nečetla.Záhnědu tedy opravdu nepotřebuji! Zemitá jsem dokonale a výraz éterická ve spojení se mnou opravdu použít nelze.

A pak si mě zavolal Andrej Rublev. Toužila jsem udělat kopii jeho ikony Ježíše Krista. Jenže ta se dochovala hodně poškozená. Okopírovala jsem tedy aspoň sofistikované proporce a už ho slyším. Vlastně ani nevím, jestli Rubleva, nebo Ježíše...
Tak to jsem zvědav, co s tím uděláš!
Přece to nebudeš malovat takhle poškozené!
Inspiruj se a ukaž se!
Dej sem tu záhnědu!!!
A tak jsem vedle fotokopie rublevova díla položila fotografii mého mladšího syna
Šimona, vydlabala hnízdečko pro záhnědu a krystal jsem tam usadila....

hlavní foto

Kristus ECCE HOMO

Klasická ikona psaná dle vzoru. Vaječná tempera na dřevě, plátkové zlato 23,75kar., damarový lak. Velikost 23x28x4cm, vznik díla 2021, nesignováno, popis vzadu na dřevě. cena - 9 000,-Kč

Jednoho dne, při vstupu do meditace odříkávám si v duchu Otčenáš…. Při slovech ….buď vůle tvá, - udeřil blesk. Velký AHA moment. Pááááni! Vždyť je to tak snadné. Jen tiše poslouchat, nebát se jít tam, kam mě život volá a užívat plnými doušky radost, která na Jeho cestě panuje. A pak jsem šla tančit do tmy. Děkuji Zuzaně Pipkové, která se této disciplíně věnuje. Umí namíchat takovou muziku, že musíte mozek vypnout, aby se pořád nedivil. V temném pražském kamenném podzemí se najednou ozvaly ruské častušky a mě vzali do těsného kruhu tance mí předci. Ano, jsem z jedné čtvrtiny Ruska, ale nikdy jsem tomu nepřikládala význam. Jenže najednou mi zní dutě v hlavě : kaněšno, ty naša, NAŠA, NAŠA!!! Je to velkolepé, je to silné, vím, že k nim patřím. Co pro vás mohu udělat? Odpovědi se mi dostalo až za pár dní. Ikony, které visí u rodičů v obýváku jsem vždycky vnímala jen jako hezkou starožitnost. A najednou zní dutě v mém čele IKONA, IKONA, IKONA……no, poslechnu, to je jasný a už to gůgluju. Našla jsem Martina Damiana, který pořádá kursy tvorby ikon. To, že oficiálně je v kursu místo až skoro za rok, ale po mailovém dotazu se „náhodou“ uvolní místo už za 14 dnů mě naprosto nepřekvapuje.

hlavní foto

Archanděl Michael

Klasická ikona dle vzoru Prokopije Čirina. Nápis na ikoně v azbuce. Žloutková tempera na dřevě, plátkové ryté zlato 23,75kar., damarový lak, Velikost 23x28x4cm. Vznik díla 2020. Nesignováno, popis vzadu na dřevě. cena - 9 000,-Kč (dostupné k prodeji)

   Archanděl Michael je vůdce vojsk nebeských, bojovník nejstatečnější a velký stratég.
Každý s ním může konzultovat své boje. Co, co, co??? Co se vám nezdá? Že jste ze svých půtek poněkud rozčepířeni? Dokonce polámaní? Zjizveni na duši i na těle? A ON? Vůdce vojska nejmocnějšího vypadá, jako by právě vyšel od kadeřníka? Kde je široká čelist, vysutá brada, jizvy a odznaky moci? Že tu schází cosi?

hlavní foto

Milostné zvířátko jarní

Autorská ikona. Žloutková tempera na dřevě, plátkové zlato 23,75kar., damarový lak. Velikost 23x28x4cm. Použity achátové plátky. Nesignováno, popis vzadu na dřevě. Vznik díla 2022,  cena 9000,- Kč (dostupné k prodeji) . 

   Zvířátko a ještě k tomu milostné! No uznejte. To musí být něco extra příjemného a roztomilého. Mé podvědomí nejspíš zapracovalo a když jsem si hrála s kameny a dřevem připraveným k malbě, když jsem přemýšlela, nebo spíš naciťovala co s tím podniknu, najednou tu byla. Hned dvě. Zvířátka.
   Při tvorbě jsem si s nima jen tak hezky hrála. To až pak, při focení, popisu a přidělávání háčků na zavěšení si se mnou začala povídat. A jsou to fakt neodbytné otázky.

   Jsi taky Milostné zvířátko? Dělal ho někdy z tebe někdo? Dělalas ho sama ze sebe? Proč ti nestačí, co jsem z tebe udělal JÁ? A znáš vůbec celý text té árie?

   No, faktem je, že jsem se zastavila u pozlaceného pásu. Takže jak to vlastně je?

hlavní foto

Milostné zvířátko zimní

Autorská ikona. Žloutková tempera na dřevě, plátkové zlato 23,75 karátů, damarový lak. Velikost 23x28x4cm. Nesignováno, popsáno vzadu na dřevě. Použit Selenit ve tvaru srdce a křišťálové drůzy. Vznik díla 2022,   cena 9000,-Kč (dostupné k prodeji).

hlavní foto

Jako Fénix

Žloutková tempera na dřevě, plátkové zlato 23,75kar.,damarový lak, velikost 28x40x4cm +kameny: Růženín, plátek Achát, Tschermikit, vznik díla 2022, nesignováno - popis vzadu na dřevě. cena 15 500,- Kč (dostupné k prodeji).

   Myslím, že je lepší hořet a vyhořet, než celý život jen tak trochu doutnat. S čím je spojen zánik? S čím je spojen popel? Už jste pocítili energii Fénixe? Já jsem to v tomto životě stihla dokonce dvakrát. A víte co?   

      Fénix nepovstane během minuty. Ani během hodiny, dne či týdne. Vlastně se dost dlouho formuje a skládá......většinou to trvá měsíce. I roky. A snadné to není. Musíte vyhrabat a posbírat všechny svoje kousky. Musíte uvěřit. Uvěřit sobě, ale hlavně....uvěřit Bohu. Je to totiž právě JEHO energie, která z těch zbylých kousků vytvoří něco nového, obdivuhodného, nádhernějšího než kdy dřív....vytvoží Fénixe. Vy už jen setřepete z ramenou zbytky popela a roztáhnete křídla!

Nanebevstoupení

Ikona malovaná dle starého ruského vzoru. Popis rytý ve zlatě v ruštině. Mírné úpravy v ornamentu a vložena velká dzůra křišťálu.

Žloutková tempera na dřevě, plátkové zlato 23,75kar., damarový lak. Velikost 41x28x3,5cm. Nesignováno, popsáno vzadu na dřevě. Vznik díla 2022, cena 15 500,-Kč (dostupné k prodeji)

Milí, následuje galerie děl, která již nevlastním. Byla prodána, nebo darována. Tisk není možný. Tato díla mohu jen kopírovat novou malbou - s jinými, dostupnými kameny.