Vztahy jsou složité. Ovšem jsem přesvědčena, že pro seberozvoj nezbytné. Vztahy jsou ta nejnázornější a nejúčinější škola života. A i ta nejvznešenější a nejúžasnější láska přinese spoustu bolesti,  jestliže postrádá spojení se zemí. 

Sex mi sedne hlavně ve dne!

Ty chceš ráno, já chci večer

děd Vševěd by z toho sešel.

Jak vyřešit tu chtíče otázku?

Manželství visí na vlásku.

 

Za kuropění nic do mě není, 

před sedmou oči neotvírám!

 

To není nic proti tobě

když se v pro mě noční době

posouváš do mého

spacího prostoru

odkopnu tu potvoru!

 

Za kuropění ...

 

Po hlavních zprávách

prst na ústa dávám.

S pubertálními hochy za zády

vyber si z Kámasútry plejády!

 

Za kuropění...

 

Ještě nádobí a na zítra svačinku

máte tu nejhodnější maminku!

Konečně skočíme

do pruhovaných peřin.

Usínáš nejpozděj´ do tří vteřin!

 

Za kuropění....

 

Jaké je rusumé?

Řekni mi rozume!

Když se chceš milovat

se svou ženou

musíš si vzít dovolenou!

 

Za kuropění...

Nemluvím s tebou!

Když se mnou nemluvíš

když zády ke mně spíš...

Já vím co udělám!

V tmavé noci, bez emocí

promluvím si přímo s NÍM!

Dám mu ochutnat své sliny

slížu všechny svoje viny

a ON mě miluje

ON se mi nebrání

ON naše manželství zas, znovu

zachrání!

Manželská

V kuchyni jsem za kuchyňku

v ložnici jsem za úchylku.

Ve škole za vzornou matku.

(Mlč ty spratku!)

V práci mněním se v dryádu....

Já muži dělám parádu!

A když budu ještě krásná

tak jsem pro něj hvězda jasná!

A on pro mě? Mlčím už...

Je to prostě PRAVÝ MUŽ!!!

 

K U N D I Č K Y

Růžička

Rád rozvíjím okvětní plátky

nejdřív tam a pak zase zpátky.

A pozoruji kapky slasti

kterými je celá ojíněná.

 

Taštička

Malá - ale co toho unese!

Mnohokrát do ní zandavám 

a zase vyndavám to nejkrásnější

co na svém těle mám.

A nakonec 

poklad nejcenější v ní zanechám.

 

Propast

Temná a tajemná

zarostlá trnitými křovinami

až do poloviny bělostných stehen.

Sám a sám

se křovinami prosekám

a šťasten, spočinu.

Jsem - tebou pohlcen.

Kniha knih

Jen několik stránek 

a vše je tam psáno.

Jednou provždy

mezi pohlavími ujednáno.

Každý den dodatek dopisuji

svým žhavým perem.

Jsi jenom má. Celá popsaná.

 

Okno k slasti

Otevři má milá okenice

svá pevná stehna.

Chci rozrazit zamžené okení tabulky

ze skla růžového.

Jen jedním okem nakouknu a jsem

zcela uchvácen tím výhledem!

Neodejdu dřív

než se zableskne a začne pršet.

 

Cukřenka porcelánová

Ach, ty tvary...

oblé, zdobné, jemné.

Tolik sladkosti v sobě ukrývají

že mít ji můžeš jenom po lžičkách.

Tak otevři sladkostí chrám

život je slastí požehnán.

Vlasy zahalen

Tvými vlasy zahalen

mohu snít svůj velký sen.

Jsem vůdce, jsem znalec

jsem vynálezce

Když mám tvou náruč

vše daří se lehce.

A tvými vlasy zahalen

sním svůj sen....

Spolu

Spojeni časem

a problémy

a lpěním

půjdem až tam

kde voní tlející listí.

Ty jsi můj lodivod

a já ti záda jistím.

A nebo je to láska?

Dary

Kde jsou mé dary?

Roky je vzaly.

Kde jsou mé naivní plány?

Pod poznáním zakopány.

To, co jsem ti dala

propast času vzala.

A co když čas není?

Co se mezi námi změní?

Tvoje rány byly darem.

Duší uvítány.

Vyrostla jsem. A ty?

Padl´s na zem?

Zasloužíš si víc, než odpuštění.

Uvěříš, že žádná zášť už není?

Všechno je darem

nejenom to hezké.

Přijímám, tavím

a oblévám láskou vše

co kolem sebe mám!

Ach sestřičko

Ach sestřičko, ty mě znáš....

Ach sestřičko, vzpomínáš?

Ač z jedné matky

každá své zmatky

řešíme - nevíme...

 

Ach sestřičko, ty mě znáš...

ach sestřičko, vždy mě máš!