E s e n c i á ř

Soubor čtyřiceti karet s názvy esencí (kvalit), které nás sjednocují. Prožíváním esence navazujeme spojení s hlubinou své duše.

Ivana Knapová - výtvarné řešení a realizace

Jitka Stehlíková - soubor esencí a inspirace k tvorbě

Esence tvoří podstatu našeho lidství: člověk je duchovní bytostí s pozemskou zkušeností a esence jsou kvality, které nás sjednocují. Prožíváním esence navazujeme spojení se svou hlubinou duše. V každém životním období potřebujeme odkrývat vždy ojedinělou kvalitu sebe sama a vplétat ji do reálného prožívání.

Některé esence jsme posílili dobrou výchovou nebo niternou potřebou si ji udrželi od raného dětství, kdy jsou esence v nás čisté a vyzařují z dítěte zcela spontánně, většinu jsme v sobě tyto úchvatné síly potlačili pod přívalem každodennosti.
Vracejme se k sobě, k svému jádru, ke kvalitám Života, nalézejme esence v každé situaci, v každém vztahu, v myšlenkách i citech.

Při práci s esencemi jsme společně na seminářích vytvořili souhrn esenciálních sil, který není konečný. Lidská duchovní podstata je v důsledku nevyslovitelná, přesto se díky zjevení esencí ve slovech můžeme stávat lepšími, celistvějšími a šťastnějšími lidmi.
Bílá karta čeká na to, abyste si dopsali tu esenci, jež v balíčku chybí a kterou právě nejvíce potřebujete jako základní potřebu duše.

Jak pracovat s ESENCIÁŘEM?
Pracujte s esenciářem pravidelně, při tichém soustředění, v meditativní náladě a s otevřeným srdcem. Nebo si jej pozvěte na pomoc ve chvílích utrpení, strádání, nejistoty, zklamání. Sžívání se s esencemi vychází z principu synchronicity: vše se děje zákonitě, v souladu s jednotou, náhody neexistují.

– Položte si otázku: Kterou esenci potřebuji nejvíce právě teď?
A vytáhněte z balíčku kartu. Přišla k vám esence, která volá o zvědomění, o pozornost, možná vám poskočilo srdce radostí. Teď přichází fáze, kdy o ní budete přemýšlet, rozjímat nad ní, hledat souvislosti. Touto esencí se lze plně prostoupit a uvést ji do konkrétního života.
- Vytáhněte si kartu pro dnešní den. Vyjměte ji jednou za týden nebo za měsíc. Meditujte nad touto esencí, hledejte, kde všude vám v životě chybí, proč jí nežiji? Jak s ní souznít?
– Rozhodujete se a nevíte si přesně rady?
Vyjměte naslepo jednu kartu s tím, že se předem zeptáte, co vám v rozhodování pomůže.
Zeptejte se, kterou kvalitu v sobě podpoříte, rozhodnete-li se jistým způsobem. Zeptejte se, která kvalita bude mým rozhodnutím podpořena, vyzvednuta do vědomí, co nevidím, zanedbávám.
– Vnímání esencí tělem.
Položte jednotlivé karty na podlahu tak, aby byly nápisy čitelné. Pak se sami nebo s rodinou, s přáteli nebo ve skupině procházejte mezi esencemi a intuitivně vnímejte, která esence s vámi právě teď nejvíc rezonuje. Dejte si čas, prociťujte tělo a dech.
Víc lidí si vybere jednu esenci? Nevadí! Esence je nekonečná. Můžeme si každý ponechat v sobě tichou rezonanci nebo můžeme sdílet vzájemně. Mluvte o esencích s dětmi, oni vědí více.
– Kartičku s vybranou esencí položte na místo, které máte často na očích.
– Před usnutím a po probuzení vyslovte svou esenci, nahlas či v duchu a dělejte to tak aspoň 40 dní.
– Kartičku darujte.
– Kartičku zanechte na místě, kde ji určitě někdo najde. Jak nálezci změní den, jak mu/jí změní život? Jak promění náš vztah? Mluvme o esencích s blízkými.

Je mnoho způsobů, jak můžeme objevovat zasuté kvality svého božství. Práce s esencemi je tou základní.
Tak vzhůru na to! Hodně radosti na na cestě k Sobě přejí

Ivana Knapová – výtvarné řešení a realizace
a Jitka Stehlíková – soubor esencí a inspirace k tvorbě